De opbrengst van zonnepanelen huren

Dit artikel gaat over de opbrengst van het huren van zonnepanelen. Maar waarom zou je zonnepanelen plaatsen? Wat houdt de salderingsregeling in? Op die vragen gaan we eerst in.

Waarom zonnepanelen plaatsen 

Twee belangrijke redenen om zonnepanelen te plaatsen, zijn: 

  • Zonne-energie is duurzame energie 
    De zon gaat er niet minder door schijnen als je zonnepanelen laat plaatsen. Zonnestralen worden door zonnepanelen omgezet in een elektrische stroom. Daar worden geen fossiele brandstoffen voor verbruikt. 
  • Verlaging van de energierekening 
    Door zelf elektrische stroom op te wekken en die zelfs terug te leveren aan het lichtnet, gaat je energierekening omlaag. Hoewel de salderingsregeling wordt afgebouwd, zijn zonnepanelen een goede investering. 

Salderingsregeling 

Een van de aantrekkelijke kanten van zonnepanelen Noord-Holland is nog altijd de salderingsregeling. Je krijgt je voor de elektrische stroom, die je aan het lichtnet teruglevert, hetzelfde tarief als het energiebedrijf jou in rekening brengt voor de stroom die aan jou wordt geleverd. Die regeling bestaat nog tot 2023. Daarna wordt die langzaam afgebouwd tot 2031. Vanaf dat jaar krijg je nog een vergoeding van het energiebedrijf, die door laatstgenoemde wordt vastgesteld. 

Huren versus kopen 

Als je huren en kopen door particulieren met elkaar vergelijkt, dan zijn verschillen daartussen: 

  • Kopen vergt een investering en bij huren betaal je een maandelijks huurbedrag. Kopen is echter alleen een optie als je het geld ervoor beschikbaar hebt. 
  • Bij een huurbedrag is normaal gesproken alles inbegrepen. Je weet dan beter wat je uitgaven zullen zijn. Als koper draai je zelf op voor onderhoud en reparaties. 
  • Als je geld ergens in steekt, dan zou je de opbrengst daarvan dienen te vergelijken met die van andere investeringsopties. Bij het huurbedrag is rente inbegrepen en een marge voor de verhuurder. 

Zonnepanelen huren 

Als je zonnepanelen huurt, dan is het verhuurbedrijf de eigenaar en kan dat de betaalde BTW aftrekken van de ontvangen BTW, zoals de BTW die aan de huurder in rekening wordt gebracht. Omdat je niet de eigenaar van de panelen bent, kun je die niet terugvragen. Er zijn berekeningen gemaakt van de opbrengst van zonnepanelen door onder meer Milieu Centraal. Die hangt af van het type en aantal zonnepanelen, en de mate waarin de plaatsing van de panelen qua energieopbrengst kan worden geoptimaliseerd. Die opbrengsten dien je af te wegen tegen het huurbedrag dat je zou betalen. Je dient daarbij rekening te houden met de afbouw van de salderingsregeling.

Geef een reactie