Hoe WOZ-bezwaar maken?

UPDATED: Dit artikel is bijgewerkt op mei 12th, 2022 om 11:05 am

WOZ-bezwaar is bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde van een woning. Als dit bezwaar gegrond wordt verklaard word de WOZ-waarde van de woning verlaagd. Waarom de WOZ-waarde verlagen? De woningwaarde wordt gebruikt als basis voor meerdere belastingen door de gemeente en belastingdienst. De belastingen die hieronder vallen zijn de : OZB-belasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting, erfbelasting, schenkbelasting en soms rioolheffing.

Door een lagere WOZ-waarde kan er jaarlijks een mooi bedrag bespaart worden op al deze belastingen.

Het bezwaar maken

Bezwaar maken op de WOZ-waarde is eenvoudig geregeld. Hiervoor zijn specialé WOZ-bezwaar bureaus met juridische kennis die daarbij ondersteunen. Informatie die nodig is voor het bezwaar maken staat in het aanslagbiljet WOZ-waarde. Wat belangrijk is om op te letten dat alleen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar kan worden gemaakt. Het aanslagbiljet wordt begin van het jaar verstuurd.

Wanneer het aanslagbiljet binnen is kan er bezwaar worden gemaakt. Via de website van een WOZ-bureau kan online bezwaar worden gemaakt. Dit kost slechts enkele minuten om te regelen. Hou het aanslagbiljet bij de hand tijdens het bezwaar maken. 

  • Als eerste wordt er gevraagd om standaard adresgegevens.
  • Informatie die daarna wordt gevraagd is het gaat om een koop of huurwoning. Het aanslagnummer dat op het aanslagbiljet staat. Vervolgens wat de WOZ-waarde is volgens de gemeente en wat je zelf vindt dat de WOZ-waarde moet zijn.
  • Reden van bezwaar. Om bezwaar te maken moet er reden of redenen tot bezwaar worden aangegeven. Argumenten voor bezwaar zijn: achterstallig onderhoud, schade aan de woning, beperkingen door status of vergunningen, overlast of belemmering van uitzicht. Medewerkers van het bureau kunnen altijd helpen met het bedenken van bezwaar redenen.
  • De laatste stap is het bureau machtigen. Door juridische machtiging te geven geef je aan dat het bureau namens jou de juridische handeling mag verrichten.

Na het bezwaar maken

Het WOZ-bureau gaat aan de slag en stuurt aan de hand van de ingevoerde gegevens een bezwaarschrift op. Om het proces goed te kunnen uitvoeren worden er enkele gegevens van de gemeente gevraagd. Dit zijn de documenten waarin staat hoe de gemeente de WOZ-waarde heeft vastgesteld en op basis waarvan. Mochten hier fouten in zitten dan zal het bureau de gemeente hier op wijzen en dit gebruiken om de WOZ-waarde te verlagen.

Vanaf het bezwaar binnen de 6 weken na aanslag begin van het jaar heeft de gemeente tot eind van het jaar (31 december) tot uitspraak.

Geef een reactie