Wat zijn de regels omtrent afval bij een bedrijf aan huis?

afval

Als je een eigen bedrijf hebt dan is het van belang om na te denken over alle regels die er zijn. Het is namelijk zo dat je als ondernemer zelf verantwoordelijk bent voor het opruimen van je eigen afval. Deze taak kan je delegeren aan een ander bedrijf of aan de gemeente, maar indien deze taak niet goed wordt uitgevoerd dan riskeer jij een boete die hoog op kan lopen. Daarom is het van belang dat al het afval dat wordt geproduceerd op een milieuvriendelijke manier wordt verwerkt. Tevens is het mogelijk om je in te lezen over wat je moet doen met het afval dat je produceert indien je een bedrijf aan huis hebt. Lees vooral meer hierover bij bedrijfsafval

Verschillende soorten afval

Er zijn verschillende soorten afval, denk hierbij in de eerste plaats aan huishoudelijk afval en aan bedrijfsafval. Bedrijfsafval is al het afval dat geproduceerd wordt voor je eigen bedrijf, hieronder valt tevens afval dat vanwege werkgerelateerde redenen geproduceerd wordt bij je bedrijf aan huis. Voor huishoudelijk afval geldt dat deze vorm van afval niet met werk te maken heeft. Het is mogelijk om huishoudelijk afval te laten ophalen door mensen van de gemeente. Wat betreft bedrijfsafval geldt dat de gemeente deze verplichting niet heeft. 

Plastic afval en restafval

Voor plastic afval geldt dat hier een aparte categorie voor is, net als bij glas en papier. Voor de afvalstromen die hier niet onder vallen geldt dat je deze kan plaatsen onder restafval. Deze verschillende soorten afval horen in verschillende containers te gaan. Door deze constructie toe te passen doe je mee aan het scheiden van afval. Het scheiden van afval heeft als gevolg dat je hierdoor afval kan recyclen en dus opnieuw kan gebruiken. Dit draagt bij aan een circulaire economie. 

Verschillende rolcontainers

Indien je gemotiveerd bent om afval te scheiden en de noodzaak ervan inziet dan is het mogelijk om te kiezen voor verschillende rolcontainers. Deze containers kan je huren en vervolgens inzetten om het afval dat vrijkomt bij bijvoorbeeld een verhuizing of verbouwing direct weer weg te werken. Het aanbod aan rolcontainers is gelukkig divers.

Geef een reactie