Welke oorzaken kom je tegen bij daklekkages?

Een lekkage rond het dak kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat er vocht bij het dak naar binnen kan sijpelen. Het vocht trekt vervolgens in het houtwerk, waarbij mogelijk houtrot ontstaat. Iets wat je wenst te voorkomen! Daarbij trekt vocht in muren en vloeren, waarbij lelijke en onhygiënische vochtplekken ontstaan. Het kost veel tijd om deze schade te herstellen. Reden genoeg om lekkages aan het dak te voorkomen. Hierbij is het belangrijk om oorzaken van een lek te herkennen. Zo kun je doelgerichte maatregelen nemen om de oorzaken voor je eigen dak te voorkomen. In dit artikel zetten we een aantal van de meest voorkomende oorzaken op een rijtje.

Lekkages als gevolg van schade door een storm

Tijdens een storm kan er schade aan de dakbedekking ontstaan. Zo slaat er mogelijk een grote tak tegen de dakbedekking, wat resulteert in een klein scheurtje of gaatje. Via deze scheuren trekt vocht vervolgens bij je woning naar binnen. In het geval van een bedekking met dakpannen kunnen de pannen van het dak waaien en breken. Het is hierbij belangrijk om de pannen zo snel mogelijk te vervangen. Het voorkomt dat hemelwater in het isolatiemateriaal onder de overige dakpannen trekt. Barstjes in een bitumen dakbedekking kunnen gedicht worden met een gasbrander.

Problemen door achterstallig onderhoud

Ook achterstallig onderhoud is een oorzaak van daklekkages, die regelmatig voorkomt. Het is belangrijk om de dakbedekking regelmatig te controleren op beginnende beschadigingen. Zo kunnen deze tijdig hersteld worden, wat lekkages onder de dakbedekking voorkomt. Afhankelijk van de leeftijd van je dakbedekking kun je hier eens per jaar of eens per twee jaar naar laten kijken door een dakdekker. Kies altijd voor de hulp van een vakkundige dakdekker, om er zeker van te zijn dat beschadigingen of effectieve wijze hersteld worden.

Geef een reactie