Verwachting Huizenprijzen op Lange Termijn (tot 2040)

Verwachting Huizenprijzen lange termijn

Wederom een nieuwe diepgaande verkenning van de woningmarkt. Als woonexperts en kenners van de huidige trends, willen wij je graag meenemen op een reis naar de toekomst van huizenprijzen op de lange termijn.

Misschien helpt dit artikel jou wel om een weloverwogen beslissing te maken voor de toekomst. Bijvoorbeeld om juist nu toch te kopen of om een te beginnen met een huis bouwen in 2023/2024, ondanks de nu toch wel hoge bouwkosten.

In mijn vorige artikel heb ik al een blik geworpen op de vooruitzichten voor 2023 en 2024. Als je meer wilt weten over dat onderwerp, raad ik je aan om mijn blog over de huizenprijzen in 2023/2024 te lezen. Maar laten we nu onze blik verder richten, naar het jaar 2025, 2030 en zelfs 2040.


SPOILER: Wat is de verwachting voor huizenprijzen op de lange termijn?

Banken verwachten niet dat de huizenprijzen erg hard zullen dalen de komende jaren omdat de vraag tot ten minste 2035 zal blijven toenemen vanwege het nijpende woningtekort in Nederland en de nog altijd toenemende behoefte voor wooncomfort.

De verdere toelichting waarom en hoe experts verwachten dat het zich gaat ontwikkelen vind je hieronder.


4 Elementen die de huizenprijzen beïnvloeden op de lange termijn

 1. Vraag naar Woningen:
  De behoefte aan woonruimte zal altijd een bepalende factor zijn voor de huizenmarkt. Het groeiende aantal huishoudens, samen met demografische veranderingen, zal de vraag naar woningen blijven stimuleren.
 2. Aanbod van Woningen:
  Het tempo van nieuwbouwprojecten en de beschikbaarheid van bestaande woningen beïnvloeden het evenwicht tussen vraag en aanbod.
 3. Economische Omstandigheden:
  De algemene economische gezondheid van een land heeft invloed op de financiële mogelijkheden van huizenkopers. Gunstige economische omstandigheden kunnen de vraag naar woningen versterken.
 4. Hypotheekrente:
  Schommelingen in de hypotheekrente kunnen direct van invloed zijn op de betaalbaarheid van woningen en daarmee op de koopbereidheid.

2025: Toenemend Woningtekort en Prijsstabiliteit

Het jaar 2025 zal getuige zijn van een verder oplopend woningtekort, naar verwachting bijna 420.000. Dit stelt de verwachting dat de huizenprijzen lager zullen zijn dan nu, enigszins ter discussie.

Het is ook niet voor niets dat beleggers nog altijd gek op huizen zijn. En de verwachting is dat de komende jaren dit zo blijft.

Zolang de vraag het aanbod blijft overtreffen, blijven huizen naar verwachting hun waarde behouden. Het belang van een gezonde nieuwbouwmarkt zal in deze jaren cruciaal zijn om de balans tussen vraag en aanbod te herstellen.

Wat dat betreft is het woningvraagstuk één van de belangrijkste zaken om op te lossen voor de politici in Nederland in de periode 2023-2026……..

2030: Voortdurende Vraag en Nieuwe Generaties

Bij een blik op een huizenprijzen grafiek tot 2030 zien we nog steeds een aanzienlijke vraag naar koopwoningen. Vooral doorstromers en starters zullen de druk opvoeren, waarbij woningen tot 300.000 euro het meest gewild zijn. Hoewel er veel nieuwe woningen zullen worden gebouwd, zal de vraag naar verwachting blijven toenemen.

Het saldo laat zien dat er in 2030 nog steeds een tekort is van ruim 200.000 woningen om aan de vraag te voldoen. Hoewel nieuwe ontwikkelingen de huizenmarkt kunnen beïnvloeden, lijkt een plotselinge prijsdaling onwaarschijnlijk.

Mogelijke Schommelingen en Stabilisatie

Natuurlijk kan een ernstige financiële crisis een aanzienlijke impact hebben, al wordt niet verwacht dat deze zo groot zal zijn als die van 2008.

Vanaf 2040: stabilisatie als de juiste keuzes in de periode 2023-2026 genomen zijn.

In de periode vanaf 2040 verwachten we wat meer stabilisatie. Dat zien we dan ook terug in de prognose van het CBS omtrent het aantal huishoudens. De groei zal stagneren tussen 2035-2040.


Hoewel de babyboomers in 2024 grotendeels zullen zijn overleden, blijft vergrijzing een rol spelen. Dit kan betekenen dat prijzen enigszins zullen afvlakken of dalen. Maar geheel zeker is het niet.

We weten natuurlijk niet hoe de woonbehoefte zich ontwikkelt in de komende jaren. Daarnaast wordt het ook moeilijker om de dan actuele economische situaties ver vooruit te voorspellen.

Conclusie verwachtingen huizenprijzen lange termijn: De Constante van Onzekerheid

De lange termijn verwachtingen van huizenprijzen zijn uiteraard onderhevig aan vele variabelen. De complexe mix van vraag, aanbod, economie en rente zorgt voor een voortdurende dynamiek op de woningmarkt.

Hoewel trends en projecties ons inzicht kunnen geven, blijft één constante: de onzekerheid van de toekomst. Als je de huizenmarkt betreedt, is het raadzaam om goed geïnformeerd te blijven, professioneel advies in te winnen en flexibel te zijn in je besluitvorming. De woningmarkt is en blijft een spannende reis vol uitdagingen en kansen.

Wij hopen dat je na het lezen van dit artikel een goed inzicht hebt in de ontwikkelingen op lange termijn en dat jij in staat bent met een meer gegronde reden kunt zeggen dat het wel of niet bouwen van een huis een goed idee is voor jouw situatie.

4 gedachten over “Verwachting Huizenprijzen op Lange Termijn (tot 2040)

Geef een reactie